17 مهر 1393

   بلندای دیواره‌ی انسانیت به قدری‌ست که به آسانی می‌توان از آن عبور کرد. با برداشتن تنها یک گام.

/ 0 نظر / 3 بازدید