13 مرداد 1393

   اگر جایی خالی باشد، یعنی یک زمانی پر بوده یا حداقل یک زمانی پر خواهد شد. اما جای تو هرگز خالی نیست.

/ 0 نظر / 3 بازدید