21 شهریور 1393

   سال‌هاست که ابرهای پاییزی می‌آید. فقط برای آن‌که آفتاب را از من بربایند. بی‌آن‌که قطره اشکی بر من به یادگار ببارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید