19 مهر 1393

   بند بندِ وجودم هنوز در بندِ توست، مهربان!

پ.ن: "ای وای اگر صیاد من غافل شود از یاد من" رهی معیری

/ 0 نظر / 4 بازدید