3 شهریور 1393

   ضربه را که زدی، دربه‌در دنبال وزنه‌ای 2.5 تنی گشتم شاید بتواند کمی متعادل‌ترم کند. پیدا کردم. جواب نداد.

/ 0 نظر / 3 بازدید