8 شهریور 1393

   محیط زیست می‌گوید که دود خروجی مشکلی ندارد. من می‌بینیم که مشکل دارد. تنگی تنفس دارد. حال بد دارد. شب تار دارد. بهار بی‌رمق دارد. گلوی سوخته دارد. و هنوز دارد و دارد. اما اثری از تو ندارد.

/ 0 نظر / 6 بازدید