31 شهریور 1393

   گفت نه به کسی غرّه شو و نه از کسی ناامید. آدمی را نمی‌توان تغییر داد، آدمی فقط می‌تواند تغییر کند. تو هرچه‌قدر هم که سعی کنی، مطمئن نخواهی شد که تغییر در جهت مطلوب تو خواهد بود. تو کارت بکن، تغییر را بگذار به عهده‌ی خدا.

"کی شب‌روان کویت آرند ره به سویت/عکسی ز شمع رویت تا راه‌بر نباشد" (سلمان ساوجی)

   غصه‌ی کسی را نخور. رو سرخویش گیر. آن کس که تدبیرش می‌کند، تدبیرش می‌کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید