12 مرداد 1393

   قرص جوشان آدم را محوِ تماشا می‌کند. وقتی که برخلاف خیلی‌ها راحت و بی‌دردسر حل می‌شود. بدون سروصدای زیاد. و گاهی حتا با رقصی خفیف. لازم نیست زور بزند تا بلکه بین مولکول‌های آب جایی برای خودش باز کند، گویی که از اول آمده تا همان جا باشد. زاده شده برای حل شدن.

/ 0 نظر / 6 بازدید