23 مهر 1393

   انتقال حرارت از درس‌هایی بود که زیاد دوست نمی‌داشتم. انتقال حرارت 1 و 2 را با یک استاد گرفتم. سه بار آخری که استاد را دیدم، امتحان پایان‌ترم انتقال حرارت 1، امتحان میان‌ترم انتقال حرارت 2 و امتحان پایان‌ترم انتقال حرارت 2 بود.

   این داستان را بارها برای دوستان‌ام تعریف کرده‌ام، اما کم‌کم دارم شروع می‌کنم به دوست داشتن‌اش.

/ 0 نظر / 7 بازدید