20 مهر 1393

   قضیه‌ی انتقال رینولدز را شنیده‌ای؟ پایستگی جرم، انرژی، مومنتوم خطی و زاویه‌ای را در دل خود دارد و شاید پایستگی هر چیز دیگری را حتا نبودن‌ات.

/ 0 نظر / 5 بازدید