16 شهریور 1393

   یک روزی، یک وقتی، یک جایی، یک باری، یک کسی، یک .... می‌بینی؟ همه‌اش نکره شد. نکره‌ی نکره؛ بی‌هیچ معرفتی!

/ 0 نظر / 4 بازدید