2 شهریور 1393

   عادت به نشنیدن که بکنی، دیگر نخواهی شنید. حتا اگر دو نفر کمی دورتر با هم بگویند: "اِ! ..." و به جای ... نام تو بنشیند؛ یعنی که تو را پس از سال‌ها دیده‌اند. آری! عادت به نشنیدن که بکنی، دیگر نخواهی شنید.

/ 0 نظر / 8 بازدید