22 اردیبهشت 1393

حتا اتفاق خوب هم می‌تواند آیینه‌ی دق باشد. کار دنیا که بی‌سامان شود، همین می‌شود دیگر!

/ 1 نظر / 2 بازدید
د...

کاره دنیا که بی سرو سامون نیس! همه چی درسته ئرست سره جاشه...