14 آبان 1393

   به نام خدا، در شهر خدا، خون بندگان خدا ریزند. همان بندگانی که "عیال الله" هستند.

 

پ.ن: عجب نباشد که حلقه‌به‌گوشان شیطان نفس، همه چون هم باشند با لباسی نو.

/ 0 نظر / 3 بازدید