31 مرداد 1393

   هر بار که به استراحت‌گاه که می‌رسم، از خود می‌پرسم: "آیا چیز دیگری هم مانده که دیدن‌اش ارزش ادامه دادن راه را داشته باشد؟" و هر بار، بارها به خودم پاسخ می‌دهم: "آری. هنوز راه مانده است."

/ 0 نظر / 13 بازدید