15 مرداد 1393

   تا آن‌جایی که به من مربوط می‌شود، آری. ولی دقیقاً از همان‌جایی که به تو مربوط می‌شود، خیر. یک خیرِ پایا. بی‌هیچ شرط اضافه‌ای.

/ 0 نظر / 3 بازدید