3 مهر 1393

   حتا یک "آه" هم می‌تواند عالمی را غرق کند. اگر که از دل مظلومی بیاید.

 

"آن کیست اندر راه دل کو را نباشد آه دل/کار آن کسی دارد کو غرق‌آبه‌ی آن آه شد" (مولانا)

/ 0 نظر / 5 بازدید